ให้เช่าเครื่องปั่นไฟฟ้า

แสดง: เรียงบรรทัด / จากซ้ายไปขวา
แสดง:
เรียงลำดับโดย:
ให้เช่าเครื่องปั่นไฟฟ้า 100 กิโลวัตต์ โทร 080-074 1924
ยี่ห้อ Supamalee
สินค้าในสต๊อค: 1
อัตราค่าบริการจัดส่งสินค้า จุดเริ่มต้น จาก อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ปลายทาง : สถานที่จัดสงสินค้า คิดค่าใช้จ่ายการจัดส่ง กิโลเมตรละ 98 ..
ราคา4,500.00 บาท
(ราคารวม vat 7% แล้ว)
ขาย-เช่าเครื่องปั่นไฟดีเซล 350 Kw โทร 080-074 1924
ยี่ห้อ Supamalee
สินค้าในสต๊อค: สินค้ามีจำหน่ายจากพนักงานนี้
อัตราค่าบริการจัดส่งสินค้า จุดเริ่มต้น จาก อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ปลายทาง : สถานที่จัดสงสินค้า คิดค่าใช้จ่ายการจัดส่ง กิโลเมตรละ 98 ..
ราคา6,500.00 บาท
(ราคารวม vat 7% แล้ว)
ขาย-เช่าเครื่องปั่นไฟดีเซล 300 Kw โทร 080-074 1924
ยี่ห้อ Supamalee
สินค้าในสต๊อค: 1
อัตราค่าบริการจัดส่งสินค้า จุดเริ่มต้น จาก อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ปลายทาง : สถานที่จัดสงสินค้า คิดค่าใช้จ่ายการจัดส่ง กิโลเมตรละ 98 ..
ราคา5,700.00 บาท
(ราคารวม vat 7% แล้ว)
ขาย-เช่าเครื่องปั่นไฟดีเซล 200 Kw โทร 080-074 1924
ยี่ห้อ Yo yo
สินค้าในสต๊อค: 1
อัตราค่าบริการจัดส่งสินค้า จุดเริ่มต้น จาก อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ปลายทาง : สถานที่จัดสงสินค้า คิดค่าใช้จ่ายการจัดส่ง กิโลเมตรละ 98 ..
ราคา5,500.00 บาท
(ราคารวม vat 7% แล้ว)
ขาย-ให้เช่าเครื่องปั่นไฟดีเซล 100 Kw โทร 080-074 1924
ยี่ห้อ Yo yo
สินค้าในสต๊อค: 1
อัตราค่าบริการจัดส่งสินค้า จุดเริ่มต้น จาก อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ปลายทาง : สถานที่จัดสงสินค้า คิดค่าใช้จ่ายการจัดส่ง กิโลเมตรละ 98 ..
ราคา4,500.00 บาท
(ราคารวม vat 7% แล้ว)
ให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 40 กิโลวัตต์ โทร 080-074 1924
ยี่ห้อ Supamalee
สินค้าในสต๊อค: 1
อัตราค่าบริการจัดส่งสินค้า จุดเริ่มต้น จาก อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ปลายทาง : สถานที่จัดสงสินค้า คิดค่าใช้จ่ายการจัดส่ง กิโลเมตรละ 98 ..
ราคา3,200.00 บาท
(ราคารวม vat 7% แล้ว)
ให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 50 กิโลวัตต์ โทร 080-074 1924
ยี่ห้อ Supamalee
สินค้าในสต๊อค: 1
อัตราค่าบริการจัดส่งสินค้า จุดเริ่มต้น จาก อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ปลายทาง : สถานที่จัดสงสินค้า คิดค่าใช้จ่ายการจัดส่ง กิโลเมตรละ 98 ..
ราคา3,300.00 บาท
(ราคารวม vat 7% แล้ว)
ให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 300 กิโลวัตต์ โทร 080-074 1924
ยี่ห้อ Supamalee
สินค้าในสต๊อค: 1
อัตราค่าบริการจัดส่งสินค้า จุดเริ่มต้น จาก อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ปลายทาง : สถานที่จัดสงสินค้า คิดค่าใช้จ่ายการจัดส่ง กิโลเมตรละ 98 ..
ราคา6,000.00 บาท
(ราคารวม vat 7% แล้ว)
ให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 250 กิโลวัตต์ โทร 080-074 1924
ยี่ห้อ Supamalee
สินค้าในสต๊อค: 1
อัตราค่าบริการจัดส่งสินค้า จุดเริ่มต้น จาก อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ปลายทาง : สถานที่จัดสงสินค้า คิดค่าใช้จ่ายการจัดส่ง กิโลเมตรละ 98 ..
ราคา5,700.00 บาท
(ราคารวม vat 7% แล้ว)
ให้เช่าเครื่องปั่นไฟฟ้า 200 กิโลวัตต์ โทร 080-074 1924
ยี่ห้อ Supamalee
สินค้าในสต๊อค: 1
อัตราค่าบริการจัดส่งสินค้า จุดเริ่มต้น จาก อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ปลายทาง : สถานที่จัดสงสินค้า คิดค่าใช้จ่ายการจัดส่ง กิโลเมตรละ 98 ..
ราคา5,500.00 บาท
(ราคารวม vat 7% แล้ว)
ให้เช่าเครื่องปั่นไฟฟ้า 150 กิโลวัตต์ โทร 080-074 1924
ยี่ห้อ Supamalee
สินค้าในสต๊อค: 1
อัตราค่าบริการจัดส่งสินค้า จุดเริ่มต้น จาก อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ปลายทาง : สถานที่จัดสงสินค้า คิดค่าใช้จ่ายการจัดส่ง กิโลเมตรละ 98 ..
ราคา5,200.00 บาท
(ราคารวม vat 7% แล้ว)
ให้เช่าเครื่องปั่นไฟฟ้า 100 กิโลวัตต์ โทร 080-074 1924
ยี่ห้อ Supamalee
สินค้าในสต๊อค: 1
อัตราค่าบริการจัดส่งสินค้า จุดเริ่มต้น จาก อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ปลายทาง : สถานที่จัดสงสินค้า คิดค่าใช้จ่ายการจัดส่ง กิโลเมตรละ 98 ..
ราคา4,500.00 บาท
(ราคารวม vat 7% แล้ว)
ขาย-เช่าเครื่องปั่นไฟดีเซล 400 Kw โทร 080-074 1924
ยี่ห้อ Supamalee
สินค้าในสต๊อค: สินค้ามีจำหน่ายจากพนักงานนี้
อัตราค่าบริการจัดส่งสินค้า จุดเริ่มต้น จาก อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ปลายทาง : สถานที่จัดสงสินค้า คิดค่าใช้จ่ายการจัดส่ง กิโลเมตรละ 98 ..
ราคา6,800.00 บาท
(ราคารวม vat 7% แล้ว)
TEL: 085-2319599,085-2319577 FAX: 02-903-0080-6996 จันทร์-เสาร์ 8.30 - 17.00 น. E-Mail: starmarth@gmail.com เพื่อติดต่อพนักงาน
เว็บไซต์ในเครือ บริษัท เคเลนอร์ จำกัด 199/356 หมู่ 4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12110
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0393549000305